English

STORY

Všechno to začalo mou leností. Býval jsem farářem, a při psaní kázání mě unavovalo přepisovat do svého textu plné znění biblických veršů, které jsem chtěl citovat; ba dokonce mi bylo zatěžko jenom je zkopírovat z biblického programu nebo internetu a do editoru je vložit pouhým kliknutím.

A tak jsem si v TeXu naprogramoval makro, kterému stačilo v editoru napsat jenom * Jn 3:16, a do výsledného PDF se vytisklo celé znění verše: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak by to bylo podle Českého Ekumenického překladu. Někde v počítači musela být celá ekumenická Bible a makro, které řekne hvězdičce, ať v Bibli hledá příslušný odkaz (např. Jn 3:16) a když ho najde, ať vypíše celý ten verš. Vlastně by se dalo říct, že obsah verše byl definován jeho odkazem; v terminologii TeXu by se řeklo, že odkaz je řídící sekvence a obsah verše je tělo definice.

No ale, řekl jsem si, když to jde s ekumenickou Biblí, proč by to nešlo s Kralickou? I zavedl jsem Bibli Kralickou, a stejná řídící sekvence * Jn 3:16 tentokrát vydala: Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Zajásal jsem, protože jakmile jsem sehnal a upravil všechny dostupné české překlady, mohl jsem snadno přepínat mezi nimi. Když v kázání bylo 10 citovaných biblických pasáží, mohl jsem se rozhodnout, zda budou v Českém Studijním Překladu nebo v B21 apod.; dokonce nebyl problém v jednom dokumentu mít jeden verš např. podle Jeruzalémksé Bible a jiný podle Slova Na Cestu.

Nu, a další úvaha se nabízela sama: Když tohle jde s deseti verši v jednom kázání, proč by to nešlo s více než 31 tisíci verši celé Bible? To, co je nyní můj vlastní text kázání, by mohly být komentující poznámky studijního aparátu pod čarou, a to, co jsou jednotlivé biblické pasáže, by mohl být souvislý text celé Bible. Proč ne? To, že já nejsem schopen naprogramovat makro tak, aby se takové poznámky sešly se svými verši na stejných stránkách, přeci není žádný důkaz, že to nejde. Vím o někom, kdo to dokáže: RNDr. Petr Olšák.

Byl ochoten ke spolupráci a podle mých pokynů skutečně naprogramoval makro, které dokáže vysázet Studijní Bibli automaticky, v kolika chcete překladech současně. Na těchto (zastarale působících statických) stránkách máte výsledek. Pod záložkou DOWNLOADS si makro můžete stáhnout a vytvořit vlastní Studijní Bibli.

Šimon Konečný, duben 2024